Dotacje i programy

PROGRAM DOFINANSOWANIA

Dotacje dla rolników z ARiMR

PROW 2014-2020
Poddziałanie 6.1. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych
rolników (Premie dla młodych rolników),
Poddziałanie 6.3. Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju
małych gospodarstw (Restrukturyzacja małych gospodarstw).

+5000 zł dofinansowania

odsprzedaż prądu

pomoc i doradztwo